Logo

Orientation Schedules Sept. 16, 17, 18

 
Wednesday, September 16th Subject
1. (8:15AM- 8:35AM) Math
2. (8:35AM- 8:55AM) ELA
3. (8:55AM- 9:15AM) Science
4. (9:15 AM- 9:35 AM) SS
5. (9:35AM- 9:55 AM) ET/PE/STEM/Fl
   
Thursday, September 17th
 
Period ( 30 Minutes) Subject
1. (8:15AM- 8:45AM) Math
2. (8:45AM- 9:15AM) ELA
3. (9:15AM- 9:45AM) Science
4. (9:45 AM- 10:15 AM) SS
5. (10:15AM- 10:45 AM) ET/PE/STEM/Fl
   
   
Friday, September 18th  
Period (40 Minutes) Subject
1. (8:15AM- 8:55AM) Math
2. (8:55AM- 9: 35AM) ELA
3. (9:35AM- 10:15AM) Science
4. (10:15 AM- 10::55 AM) SS
5. (10:55AM- 11: 35 AM) ET/PE/STEM/Fl